16 Ιουλίου 2017

Τα μεγαλύτερα παγκοσμίως Ηλεκτρονικά προγράμματα εκμάθησης και εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας — δωρεάν Αγγλικά μαθήματα

Αγγλικά με υπολογιστές και online — δωρεάν Αγγλικά μαθήματα
ΑΓΓΛΙΚΑ για όλες τις ηλικίες "The windows English PackAll"
Τα μεγαλύτερα παγκοσμίως Ηλεκτρονικά προγράμματα εκμάθησης και εξετάσεων της Αγγλικής  γλώσσας, εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας για διδασκαλία στα Δημόσια σχολεία.