19 Νοεμβρίου 2016

The Windows English Packall - Αγγλικά με υπολογιστές και online

The Windows English Packall - Αγγλικά με υπολογιστές και online

The Windows English packall - learn english without a tutor
Το πρόγραμμά μας είναι κατάλληλο για την άριστη εκμάθηση της  Αγγλικής γλώσσας για:
όλες τις ηλικίες, χρήσιμο για όλη την οικογένεια και απαραίτητο για όλους τους μαθητές και φοιτητές.