30 Νοεμβρίου 2016

The Windows English PackAll by class | Αγγλικά με υπολογιστές και online

The Windows English PackAll by class | Αγγλικά με υπολογιστές και online
The windows English PackAll
«The windows English Pack All» για πρώτη φορά διατίθεται ξεχωριστά ανά μία-μια τάξη.
Το μεγαλύτερο παγκοσμίως ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας,