9 Νοεμβρίου 2016

Quick Talk English new demo -Δες και άκου τώρα προσεχτικά την προφορά online

Quick Talk English new demo | Αγγλικά με υπολογιστές και online
quick-talk English new
Δες και άκου τώρα προσεχτικά την προφορά online
ΑΓΓΛΙΚΑ: Λέξεις ανά γκρουπ, φράσεις και εκφράσεις, προτάσεις και
διαλόγους της καθημερινής ζωής.