26 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε το ωραίο και σύντομο παραμύθι για παιδιά με πολύ απλά αγγλικά και μετάφραση

free tales for kids 'Goldilocks' - Αγγλικά με υπολογιστές και online
free tales for kids 'Goldilocks'
Διαβάστε το ωραίο και σύντομο παραμύθι για παιδιά με πολύ απλά αγγλικά και μετάφραση. ‘Η Χρυσαφένια η Χρυσομαλλούσα’
Read now the nice short tale for kids in very simple English  ‘The Goldilocks’