15 Οκτωβρίου 2016

Αγγλικά μαθήματα online a Junior το proficiency ανά τάξη - Αγγλικά με υπολογιστές και online

Αγγλικά μαθήματα online a Junior το proficiency ανά τάξη - Αγγλικά με υπολογιστές και online

English lessons one by one class

Online Αγγλικά μαθήματα ανά τάξη για όλα τα PC, laptop, κινητά και tablet – με 10 τάξεις
από Α Junior έως Proficiency και με χαμηλό κόστος 16 ευρώ το μήνα ανά τάξη!