21 Σεπτεμβρίου 2016

«The windows English Pack All» για πρώτη φορά διατίθεται ξεχωριστά ανά μία-μια τάξη.- Αγγλικά με υπολογιστές και online

The Windows English PackAll by class | Αγγλικά με υπολογιστές και online

The windows English PackAll

«The windows English Pack All» για πρώτη φορά διατίθεται ξεχωριστά ανά μία-μια τάξη.
Το μεγαλύτερο παγκοσμίως ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας,