12 Σεπτεμβρίου 2017

Αγγλικά μαθήματα με υπολογιστές —για να βοηθήσετε εσάς η τα παιδιά σας να μάθουν άριστα την Αγγλική γλώσσα

Δείτε όλα τα ηλεκτρονικά προγράμματά μας Αγγλικών, με θεωρία και χιλιάδες
ασκήσεις, για να βοηθήσετε εσάς η τα παιδιά σας να μάθουν άριστα την Αγγλική
γλώσσα 
και με δύο ώρες πρακτική εξάσκηση την εβδομάδα στο σπίτι σας με τον υπολογιστή 
σας,να περάσετε με επιτυχία τις εξετάσεις και να αποκτήσετε τα επίσημα διπλώματα 
Αγγλικών.
ΑΓΓΛΙΚΑ για όλες τις ηλικίες "The windows English PackAll"
Αγγλικά μαθήματα με υπολογιστές — δωρεάν Αγγλικά μαθήματα, free