30 Σεπτεμβρίου 2016

Αγγλικά μαθήματα με υπολογιστές και online- «The Windows English Pack All»

Αγγλικά μαθήματα με υπολογιστές και online

The Windows English packall - learn english without a tutor
Mαθαίνεις άριστα την Αγγλική γλώσσα στο σπίτι σου με τον υπολογιστή σου και το Ηλεκτρονικό πρόργαμμά μας «The Windows English Pack All»
Είναι το μεγαλύτερο (παγκοσμίως) ηλεκτρονικό πρόγραμμα Αγγλικών  με 10 τάξεις από a junior έως το Proficiency για παιδιά, μαθητές και ενήλικες. εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας